ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه کبود

لغت‌نامه دهخدا

چشمه کبود. [ چ َ م َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان که در 20 هزارگزی جنوب باختری هرسین و 2 هزارگزی گنجوان واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 364 تن سکنه دارد.آبش از چشمه و قنات ، محصولش غلات دیمی و مختصر آبی ، شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ