ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپوک

لغت‌نامه دهخدا

چاپوک . (ص ) چابک . سریع. تند. جلد. زبر و زرنگ . رجوع به چابک و چاپک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ