ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چارقویه

لغت‌نامه دهخدا

چارقویه . [ ی َ ] (اِخ ) از مزارع هشون بلوک اقطاع کرمان است . (مرآت البلدان ج 4 ص 50).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ