ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرودلو

لغت‌نامه دهخدا

پیرودلو. [ وَ ](اِخ ) دهی از دهستان پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان . واقع در 30هزارگزی جنوب باختری باجگیران سر راه مالرو عمومی باجگیران . کوهستانی سردسیر. دارای 150 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و میوه جات . شغل اهالی زراعت و قالی بافی و هیزم کنی و مالداری و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ