ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیتونه

لغت‌نامه دهخدا

پیتونه . [ ت ُ ن َ ] (اِخ ) نام خاندانی که مغلوب گرشاسب شد. (مزدیسنا ص 420).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ