ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهوان

لغت‌نامه دهخدا

پهوان . [ پ َ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان طبس مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند، واقعدر 25 هزارگزی شمال باختری درمیان . دامنه ، معتدل ، دارای 15 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ