ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پنجول

لغت‌نامه دهخدا

پنجول . [ پ َ ] (اِ) در تداول کودکان و زنان ، صورتی از پنجه با ناخنهای تیز و دراز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ