ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ومدة

لغت‌نامه دهخدا

ومدة. [ وَ م َ دَ ] (ع اِ) ومد. گرمای سخت یا گرمای سخت مع ایستادگی باد یا تری و خنکی که در شدت گرما از طرف دریا آید، یا سختی گرمای شب . (اقرب الموارد). رجوع به وَمَد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ