ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ولایا

لغت‌نامه دهخدا

ولایا. [ وَ ] (ع اِ) ج ِ وَلیّة، و آن توشه ای است که زن جهت مهمانی فرودآینده مهیا کند. (از منتهی الارب ). || پشماگند یا آنچه زیر پشماگند گسترند. (اقرب الموارد) (آنندراج ). رجوع به ولیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ