ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابصی

لغت‌نامه دهخدا

وابصی . [ ب ِ صی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به وابصة. (انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ