ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیه هیه

لغت‌نامه دهخدا

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ