ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیلار

لغت‌نامه دهخدا

هیلار. (اِخ ) مستشرق فرانسوی (1805-1895 م .). مطالعات و تحقیقاتی درباره ٔ ادیان ملل شرق بعمل آورده . از آثار اوست : 1- بودا. 2- محمد و قرآن . (فرهنگ عمید).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ