ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همهام

لغت‌نامه دهخدا

همهام . [ هََ ] (ع ص ) مرد دلیر جوانمرد. || (اِ) شیر بیشه .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به همهوم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ