ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت آشان جیب

لغت‌نامه دهخدا

هفت آشان جیب . [ هََ ج ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان دارای 130 تن سکنه . آب آن از سراب هفت آشان و محصول عمده اش غله ، حبوب و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ