ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هبوز

لغت‌نامه دهخدا

هبوز. [ هَُ ] (ع اِ) ج ِ هبز. زمینهای پست و هموار که اطراف آن برآمده باشد. (اقرب الموارد) (معجم متن اللغة). هبور. رجوع به هبز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ