ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوری تبریزی

لغت‌نامه دهخدا

نوری تبریزی . [ ی ِ ت َ ] (اِخ ) از شاعران قرن دهم هجری است و به روایت مؤلف صبح گلشن در فصل گرما به سقائی و در موسم سرما به عسل فروشی اشتغال داشت . او راست :
چنین کز بهر قتلم تیغ کین آن تندخو بسته
سرم را زود خواهی دید بر فتراک او بسته .
(از فرهنگ سخنوران ) (از صبح گلشن ص 559) (از تحفه ٔ سامی ص 139).
و رجوع به قاموس الاعلام ج 6 و دانشمندان آذربایجان ص 389 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ