ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزهتی

لغت‌نامه دهخدا

نزهتی . [ ن ُ هََ ] (اِخ ) ملا ضیائی . رجوع به تذکره ٔ صبح گلشن ص 516 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ