ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگماردن

لغت‌نامه دهخدا

ناگماردن . [ گ ُ دَ ] (مص منفی ) مقابل گماردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ