ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامه ٔ اعمال

لغت‌نامه دهخدا

نامه ٔ اعمال . [ م َ / م ِ ی ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کتاب کردار و افعال . (ناظم الاطباء). آنچه ملکین موکلین بر هر تن از آدمی نویسند از اعمال زشت و نیکو یوم الحساب را. (یادداشت مؤلف ) :
چون قیر گشت نامه ٔ اعمال من ز جرم
بر من وبال جرم ز قطمیر و از نقیر.

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ