ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصریة

لغت‌نامه دهخدا

ناصریة. [ ص ِ ری ی َ ] (اِخ ) دهی است در افریقیه . (منتهی الارب ). از قرای سفاقس افریقاست . (معجم البلدان ). || اسم چند موضع است و مشهورترین آنها بلدی است در مصر بین قاهره و دمیاط. (از معجم متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ