ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤدب

لغت‌نامه دهخدا

مؤدب . [ م ُءْ دِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ایداب . به مهمانی خواننده . (منتهی الارب ، ماده ٔ ادب ) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ