ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مهندی

لغت‌نامه دهخدا

مهندی . [ م ُ هََ ](هندی ، اِ) اسم هندی حناست . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما