ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهائر

لغت‌نامه دهخدا

مهائر. [ م َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ مهیرة. (دهار). ابناء مهائر، بنات مهائر؛ کدبانوزادگان . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مهیرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ