ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقوشة

لغت‌نامه دهخدا

منقوشة. [ م َ ش َ ] (ع ص ) تأنیث منقوش . (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به منقوش شود. || شکستگی که استخوانهای ریزه از وی بیرون کشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ