ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض

لغت‌نامه دهخدا

منقرض . [ م ُ ق َ رَ ] (ع اِ) انقراض . پایان . نهایت . آخر.وقت انقراض : ذکر هر یک تا منقرض زمان چون چشمه ٔ خورشید تابان خواهد بود. (جهانگشای جوینی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ