ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناصیب

لغت‌نامه دهخدا

مناصیب . [ م َ ] (ع ص ،اِ) ج ِ منصوب . (ناظم الاطباء). رجوع به منصوب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ