ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملک هیئت

لغت‌نامه دهخدا

ملک هیئت . [ م َ ل َ هََ / هَِ ءَ ] (ص مرکب ) ملک شمایل . فرشته شکل . فرشته طلعت :
جمشید ملک هیئت خورشید ملک هیبت
یک هندسه ٔ رایش معمار همه عالم .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ