ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معصومی

لغت‌نامه دهخدا

معصومی . [ م َ ] (اِخ ) از ایلهای کرمان و بلوچستان و مرکب از 30 خانوار است . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 93).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ