ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معصومة

لغت‌نامه دهخدا

معصومة. [ م َ م َ] (ع ص ) مؤنث معصوم . ج ، معصومات . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ