ترجمه مقاله

مصدع

لغت‌نامه دهخدا

مصدع . [م ُ ص َدْ دَ ] (ع ص ) گرفتار دردسر. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله