ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعت

لغت‌نامه دهخدا

مراعت . [ م ُ ع َ ] (از ع ،اِمص ) مراعات . (ناظم الاطباء). رجوع به مراعات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ