ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متسلسل

لغت‌نامه دهخدا

متسلسل . [م ُ ت َ س َ س ِ ] (ع ص ) ثوب متسلسل ، جامه ٔ بدبافت . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). و رجوع به مسلسل شود. || جامه ٔ تنگ شده و فرسوده گشته از استعمال . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ