ترجمه مقاله

متذبذب

لغت‌نامه دهخدا

متذبذب . [ م ُ ت َ ذَ ذِ ] (ع ص ) جنبنده . (آنندراج ). نهاده بحرکت . (ناظم الاطباء). و رجوع به تذبذب شود.
ترجمه مقاله