ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبعل

لغت‌نامه دهخدا

متبعل . [ م ُ ت َ ب َع ْ ع ِ ] (ع ص ) زن فرمان بردار شوهر خود. (آنندراج ) زن فرمان بردارشوهر خود را. || زنی که بیاراید خود را برای شوهر خود. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبعل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ