ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبعص

لغت‌نامه دهخدا

متبعص . [ م ُ ت َ ب َع ْ ع ِ ] (ع ص ) اضطراب کننده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). مضطرب و بخود در پیچیده مانند مار زخم خورده . (ناظم الاطباء). و رجوع به تبعص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ