ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماهانه

لغت‌نامه دهخدا

ماهانه . [ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) منسوب به ماه . (ناظم الاطباء). آنچه مربوط به وابسته و ماه باشد: مجله ٔ ماهانه (که هر ماه یکبار منتشر می شود).حقوق را ماهانه می پردازند. (فرهنگ فارسی معین ). هلال ، ماهانه کردن اجیر را. (منتهی الارب ). || (اِ مرکب ) نقد و جنسی است که در ماه به هر که مقرر شده می دهند. (انجمن آرا) (آنندراج ). شهریه و مشاهره ووظیفه که ماه به ماه به کسی دهند. (از ناظم الاطباء). مشاهره . شهریه . ماهیانه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حقوق خدمت یک ماه کارمندان و مأموران و خدمتکاران دولتی و غیردولتی که آخر هر ماه پرداخت می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ