ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قیجا

لغت‌نامه دهخدا

قیجا. [ ق َ / ق ِ ] (ترکی ، اِ) قیچا. قیچی . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به قیچی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ