ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه تسمه

لغت‌نامه دهخدا

قلعه تسمه . [ ق َ ع َ ت َ م ِ] (اِخ ) دهی است از بخش دره شهر شهرستان ایلام ، واقع در 13هزارگزی شمال باختری دره شهر و کنار جنوب راه مالرو ایلام . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است . سکنه ٔ آن 338 تن است . آب آن از رودخانه ٔ صیمره و محصول آن غلات ، لبنیات ، حبوب و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ