ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قردمانی

لغت‌نامه دهخدا

قردمانی . [ ق ُدُ ] (ص نسبی ) نسبت است به قردمان . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ