ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیاب

لغت‌نامه دهخدا

غیاب . (ع اِ) ج ِ غَیب . (منتهی الارب ). ج ِ غَیب ، بمعنی پیه رقیق . (از اقرب الموارد). رجوع به غَیب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ