ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوص

لغت‌نامه دهخدا

عوص . (ع ص ، اِ) ج ِ أعوص . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به اعوص شود. || ج ِ عَوصاء. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به عوصاء شود. || ج ِ عائص . (منتهی الارب )(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عائص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ