ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عواید

لغت‌نامه دهخدا

عواید. [ ع َ ی ِ ] (ع ص ،اِ) عوائد، که ج ِ عائدة باشد. رجوع به عوائد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ