ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

علی ترکمانی . [ ع َ ی ِ ت ُ ک َ ] (اِخ ) ابن عثمان بن ابراهیم بن مصطفی بن سلیمان ماردینی حنفی ترکمانی ، ملقّب به علاءالدین و مشهور به ابن الترکمانی . فقیه و اصولی و نحوی و لغوی و مفسر و محدث و ریاضی دان و ادیب و شاعر و نویسنده و عالم فرایض بود.وی در سال 683 هَ . ق . متولد شد و مدتی مشغول تدریس و فتوی دادن و قضاوت کردن بود و در محرم سال 750 هَ. ق . درگذشت . او راست : 1 - بهجةالاریب فی بیان ما فی کتاب اﷲ العزیز من الغریب . 2 - الدرة السنیة فی العقیدة السنیة. 3 - السعدیة فی اصول الفقه . 4 - شرح الهدایة فی فروع الفقه الحنفی . 5 - مختصر تلخیص المتشابه فی الرسم خطیب بغدادی . 6 - مختصر علوم الحدیث ابن صلاح .7- مختصر محصل امام فخر. 8- المختلف و المؤتلف ، درانساب عرب . 9 - المنتخب فی علوم الحدیث . و نیز او را آثار نظم و نثر دیگری است . (از معجم المؤلفین ج 7 ص 145). صاحب معجم المؤلفین مآخذ ذیل را نیز آورده است : طبقات الحنفیة ص 31. فهرس المؤلفین بالظاهریة. الدررالکامنه ٔ ابن حجر ج 3 ص 84. النجوم الزاهره ٔ ابن تغری بردی ج 10 ص 246. حسن المحاضره ٔ سیوطی ج 1 ص 267. تاج التراجم ابن قطلوبغا ص 32. کشف الظنون حاجی خلیفه ص 256 و سایر صفحات . الجواهرالمضیه ٔ قرشی ج 1 ص 366. ایضاح المکنون بغدادی ج 1 ص 382. هدیةالعارفین بغدادی ج 1 ص 720.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ