ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی باعلوی

لغت‌نامه دهخدا

علی باعلوی . [ ع َ ی ِ ع َ ل َ ] (اِخ ) ابن حسن بن عبداﷲ عطاس حضرمی باعلوی . رجوع به علی عطاس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ