ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی آباد قاسم خان

لغت‌نامه دهخدا

علی آباد قاسم خان . [ ع َ دِ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم واقع در 25 هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 3 هزارگزی شمال راه فرعی بم به خاش . ناحیه ای است جلگه و گرمسیر و مالاریایی . سکنه ٔ آن 95 تن است . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و خرما و حنا است . اهالی به زراعت اشتغال دارند.راه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ