ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علاءالدین

لغت‌نامه دهخدا

علاءالدین . [ ع َ ئُدْ دی ] (اِخ ) احمد یلی (584 - 604 هَ . ق .). وی از ممدوحین نظامی گنجوی شاعر معروف است . و نواده ٔ او زوجه ٔ اتابک قزل ارسلان بن اوزبک آخرین ِ اتابکان آذربایجان است . (تاریخ مفصل ایران ، مغول ص 126).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ