ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیخ طیخ

لغت‌نامه دهخدا

طیخ طیخ . [ خ ِ خ ِ ] (ع اِصوت ) صوت حکایت آواز خندنده . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ