ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طبعی

لغت‌نامه دهخدا

طبعی . [طَ ] (اِخ ) یکی از شعرای عثمانی است . وی در قرن دهم هجری میزیسته و به اشتب زاده شهرت داشته . از اوست :
عارضک شوقیله یا قدم سینه م اوزره تازه داغ
سینه ده شاه خیالک قوروی بر گلگون اوتاغ .

(قاموس الاعلام ترکی ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ