ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صاحب علاءالدین

لغت‌نامه دهخدا

صاحب علاءالدین . [ ح ِ ع َ ئُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به عطاملک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ