ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکرپاسخ

لغت‌نامه دهخدا

شکرپاسخ . [ ش َ ک َ س ُ ] (ص مرکب ) آنکه سخنان نرم و شیرین در پاسخ میگوید. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ